Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste asiakasrekisteristä

Tietosuoja-asetus (2016/679) Artikla 13, 14 & 30(1)
Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Scason Oy

Osoite: Silakatu 3, 20380 Turku

Muut yhteystiedot: info (a) scason.fi

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Risto Meriläinen

Osoite: Scason Oy, Silakatu 3, 20380 Turku

Muut yhteystiedot: risto.merilainen (a) scason.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, yrityksen tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, suunnittelu sekä kehittäminen; sopimusten täytäntöönpano, tilausten käsittelyn ja muiden vastaavien toimintojen täyttäminen, tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen suorittaminen, sekä mainonta ja suoramarkkinointi luvalla tai kun se on muutoin sallittua.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Sähköposti, Puhelinnumero, Osoite, Osin syntymäaika (henkilöyhtiöt), Tilaustiedot

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimus tai rekisteröidyn yksiselitteinen suostumus

7. Tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus tai syöttämät tiedot sekä henkilökunnan syöttämät tiedot

8. Henkilötietojen mahdolliset vastaanottajat

Ei luovuteta

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/ETA ulkopuolelle

Tiedot välitetään viranomaisille vain lain niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakassuhteen kesto + 6 vuotta (kirjanpitolain säilytysaika)

11. Tarkastusoikeus ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja halutaan. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle henkilölle virheen oikaisua koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä 2. kohdassa mainittuun henkilöön.

13. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

14. Suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Tarjoamme henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

 


Tietosuojaseloste toimittaja- ja kumppanirekisteristä

Tietosuoja-asetus (2016/679) Artikla 13, 14 & 30(1)
Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Scason Oy

Osoite: Silakatu 3, 20380 Turku

Muut yhteystiedot: info (a) scason.fi

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Risto Meriläinen

Osoite: Scason Oy, Silakatu 3, 20380 Turku

Muut yhteystiedot: risto.merilainen (a) scason.fi

3. Rekisterin nimi

Toimittaja- ja kumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen ja toimittajan välisen toimittaja- / yhteistyösuhteen hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen, Palvelu- ja tavaratoimitusten / muun yhteistyön suoritusten hallinnointi, Lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen esim. kirjanpitolain perusteella

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, Sähköposti, Puhelinnumero, Osoite, Sopimussuhteen yksityiskohdat

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimus tai rekisteröidyn yksiselitteinen suostumus

7. Tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus tai syöttämät tiedot sekä henkilökunnan syöttämät tiedot

8. Henkilötietojen mahdolliset vastaanottajat

Ei luovuteta

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/ETA ulkopuolelle

Tiedot välitetään viranomaisille vain lain niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Toimitus/kumppanisuhteen kesto + 6 vuotta (kirjanpitolain säilytysaika)

11. Tarkastusoikeus ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja halutaan. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle henkilölle virheen oikaisua koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä 2. kohdassa mainittuun henkilöön.

13. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

14. Suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Tarjoamme henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.